MİMARİ KONTROLLÜK

MİMARİ KONTROLLÜK HİZMETİ

Mimari uygulama projelerinin, dijital ortamda ve inşaat alanında diğer disiplinler (statik, elektrik, mekanik, yangın projeleri vb.) ile mimari projeye göre kontrolleri sağlanmaktadır.