Hizmetler

MİMARİ TASARIM

İhtiyaç ve istekleriniz doğrultusunda hazırlanacak mimari tasarımlar, en uygun renk, doku ve formların estetik ve işlevsellikleri ön planda tutularak son kullanıcıya sunulmaktadır.

DEVAM..
MİMARİ PROJE

Mimari konsept tasarıma uygun olarak mimari uygulama projeleri hazırlanmaktadır. İhtiyaca göre hazırlanabilecek proje ana başlıklarımız;

DEVAM..
MİMARİ KONTROLLÜK

Mimari uygulama projelerinin, dijital ortamda ve inşaat alanında diğer disiplinler (statik, elektrik, mekanik, yangın projeleri, vb.) ile mimari projeye göre kontrolleri sağlanmaktadır.

DEVAM..
MİMARİ DANIŞMANLIK

Mimari danışmanlık hizmetini, ihtiyacınıza göre 2 farklı şekilde sunabiliyoruz;

  • Proje Öncesi Danışmanlık
  • Proje Sonrası Danışmanlık
DEVAM..
İNŞAAT

Mimari uygulama projelerinin, diğer disiplinler ile koordinasyonları sağlanarak, kalite standartlarına uygun şekilde sahada inşaatları yapılmaktadır.

DEVAM..