Sanovel İlaç Fabrikası

Sanovel İlaç Fabrikası Uygulama ProjesiSilivri-İstanbul

Şirket – Tekeli Sisa Mimarlık Ortaklığı

Görev – Proje Mimarı

Alan   – 40.000 m²

Yıl      – 2001