İNŞAAT

İNŞAAT HİZMETİ

Mimari uygulama projelerinin, diğer disiplinler ile koordinasyonları sağlanarak, kalite standartlarına uygun şekilde sahada inşaatı yapılmaktadır.

YENİLEME ve TADİLAT HİZMETLERİ

Kabası tamamlanmış yapıların, müşteri isteklerine göre mimari, mekanik ve elektrik projeleri hazırlanmakta ve sahada uygulamaları yapılmaktadır.

Müşteri isteklerine bağlı olarak yapıda kısmi olarak da revizyona gidilebilmekte, mimari, mekanik ve elektrik projeleri hazırlanmakta ve sahada uygulamaları yapılmaktadır.