Çalışma Alanlarımız

MİMARİ PROJE & TASARIM
MİMARİ UYGULAMA & YENİLEME
MİMARİ KONTROLLÜK & DANIŞMANLIK

SOA MİMARLIK

MİMARİ TASARIM

İhtiyaç ve istekleriniz doğrultusunda hazırlanacak mimari tasarımlar, en uygun renk, doku ve formların estetik ve işlevsellikleri ön planda tutularak son kullanıcıya sunulmaktadır.

DEVAM..
MİMARİ PROJE

Mimari konsept tasarıma uygun olarak mimari uygulama projeleri hazırlanmaktadır. İhtiyaca göre hazırlanabilecek proje ana başlıklarımız;

DEVAM..
MİMARİ KONTROLLÜK

Mimari uygulama projelerinin, dijital ortamda ve inşaat alanında diğer disiplinler (statik, elektrik, mekanik, yangın projeleri, vb.) ile mimari projeye göre kontrolleri sağlanmaktadır.

DEVAM..
MİMARİ DANIŞMANLIK

Mimari danışmanlık hizmetini, ihtiyacınıza göre 2 farklı şekilde sunabiliyoruz;

 • Proje Öncesi Danışmanlık
 • Proje Sonrası Danışmanlık
DEVAM..
İNŞAAT

Mimari uygulama projelerinin, diğer disiplinler ile koordinasyonları sağlanarak, kalite standartlarına uygun şekilde sahada inşaatları yapılmaktadır.

DEVAM..

MİMARİ TASARIM

 • Konsept Tasarımı
 • İç Mimari Tasarım
 • Dış Cephe Tasarımı
 • Çevre ve Peyzaj Tasarımı

İhtiyaç ve istekleriniz doğrultusunda hazırlanacak mimari tasarımlar, en uygun renk, doku ve formların estetik ve işlevsellikleri ön planda tutularak son kullanıcıya sunulmaktadır.

MİMARİ PROJE

Mimari konsept tasarımına uygun olarak mimari uygulama projeleri hazırlanmaktadır. İhtiyaca göre hazırlanabilecek proje ana başlıklarımız;

 • Avan Proje
 • Kesin Proje
 • Uygulama Projeleri
 • As-Built Projeler
 • Ruhsat Projesi
 • Yangın Projeleri

MİMARİ KONTROLLÜK

Mimari uygulama projelerinin, dijital ortamda ve inşaat alanında diğer disiplinler (statik, elektrik, mekanik, yangın projeleri vb.) ile mimari projeye göre kontrolleri sağlanmaktadır.

MİMARİ DANIŞMANLIK

Mimari danışmanlık hizmetini, ihtiyacınıza göre 2 farklı şekilde sunabiliyoruz;

 1. Mimari proje hizmeti öncesinde projeye ait verileri analiz edip, ilgili hesapları yaparak önerilerde bulunmaktayız.
 2. Mevcut bir projenin dijital ortamında ve/veya sahada incelemeleri yapılıp, matematiksel ve fonksiyonel analizleri hazırlanmaktadır.

İNŞAAT

Mimari uygulama projelerinin, diğer disiplinler ile koordinasyonları sağlanarak, kalite standartlarına uygun şekilde sahada inşaatı yapılmaktadır.

SO+A Mimarlık

Bir hayaliniz mi var? Bunu gerçekleştirebiliriz. Hak ettiğiniz yaratıcılığa ve kaliteye sahip hedeflerinize ulaşmak için ücretsiz keşif ve danışma hizmeti sunmaktayız.